Etkinlikler

IV. NDT Günleri-XIII. Kaynak Kongresine Giderken

 IV. NDT Günleri-"XIII. Kaynak Kongresine Giderken"
 
 
MMO, yapmış olduğu etkinlikler aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici-yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmaları konunun tarafları ile paylaşma amacındadır. Bu amaç doğrultusunda Odamızın ilgili alanlarından olan ve Kaynak ve Malzeme Teknolojisi konusunda önemli bir yere sahip olan Tahribatsız Muayene sektörüne yönelik NDT Günleri etkinliğinin ilki 2019 yılında düzenlenmiştir. Büyük ilgili gören etkinliğimizin ikincisi ve üçüncüsü firmaların ve katılımcıların yoğun ilgisi ile 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenmiştir. Gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda etkinliğimiz dikkatle takip edilmiş olup sektörün önemli etkinlikleri arasında yerini almıştır.

Daha güçlü bir sektörel birliktelik yaratmak adına gerçekleştirilen ve sektöre yönelik büyük katkı sağlayan etkinliğimiz, dördüncüsü ile  16 Eylül 2023 tarihinde IV. NDT Günleri-"XIII. Kaynak Kongresine Giderken" başlığı altında tekrar düzenlenecektir.

Kaynaklı İmalat, havacılık, demiryolu, savunma sanayi gibi konuları ‘‘Tahribatsız Muayene‘‘ ışığında ele alacak olan etkinliğimiz bu sene ‘‘Endüstride Tahribatsız Muayenenin Önemi‘‘ parolası ile gerçekleştirilecektir. Genel katılıma açık ve ücretsiz olan IV. NDT GÜNLERİ-"XIII. Kaynak Kongresine Giderken" sektörün önemli isimlerine ve firmalarına ev sahipliği yapacaktır.
 

IV. NDT DAYS-"On the Way to XIII. Welding Congress"

UCTEA Chamber of Mechanical Engineers (CME),  assumes responsibility to expand the technological developments and application areas of the sectors in its field of interest in Turkey and to ensure that the relevant people are informed about the developments. In this context, CME aims to strengthen its regulatory and guiding position in the activities carried out in the field and to share its studies with the parties, by aiming to bring together the stakeholders who produce information, need, use and help develop this information through its activities, on the same platform.

With this purpose, to create a stronger sectoral unity, ``VI. NDT Days`` event, which will be transferred to XIII. Welding Technology National Congress and Exhibition (17-18 November 2023), will be held. This event is the largest and most well attended event held in the field of Non-Destructive Testing in Turkey. Our event, which was visited by more than 500 people, will be held for the fourth time this year.

In our event, important people of the sector, both from Turkey and abroad, will make speeches, and important companies of the sector will introduce their technologies in the stand area.
Our event will be held on 16 September 2023 (Saturday/1 Day), important issues will be discussed and a final declaration will be published on the discussed issues.

Başvuru için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz/You can use the link below to apply;

https://www.kemm.org.tr/online-basvuru.html