Sınavlar ve Belgelendirme
Odamız, kuruluş amaçları arasında yer alan; ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir. Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak teknolojileri alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla imalat ve malzeme teknolojisi eğitimlerini düzenlemek için Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi oluşturulmuştur.

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi; Kaynak ve Malzeme Teknolojisi uzmanlık alanında sınavlar açmakta ve takibini gerçekleştirmektedir.

Özellikle TÜRKAK kapsamında olan belgelendirme programları MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) tarafından yürütülmekte ve sınavlar gerçekleştirilmektedir. MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olunması ve gereken diğer belgelendirme şartlarının sağlanması durumunda belgelendirilecektir. Belgeler TÜRKAK onaylı olup Uluslararası geçerlidir.

KEMM kuruluş konusu içersinde yer alan ve PBK tarafından gerçekleştirilen sınavlar aşağıda yer almaktadır.