Teknik Hizmetlerimiz
Makina Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan 6235 sayılı yasa ile kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Odamız yönetmeliklerinden aldığı yetki ile sanayiye yönelik olarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütmekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ergonomi, çevrenin korunmasına yönelik ölçüm ve testler yapmaktadır.

Meslek alanlarımız ile ilgili olarak Odamız kamu yararı temelinde ürettiği teknik hizmetlerini ticari ve mali baskılardan arındırarak halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yapmakta ve bu kapsamda üretilen hizmetlerin yaygınlaşması ve gelişmesi amacıyla sürekli olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu amaç doğrultusunda KEMM, Kaynak ve Malzeme Teknolojisi kapsamında denetimler ve muayeneler gerçekleştirmektedir. KEMM tarafından yapılan organizasyon ve görevlendirmelerle, ülke düzeyinde organize edilmektedir. TÜRKAK kapsamında gerçekleştirilen muayenelerin yürütülmesi ve organizasyonu MMO AKM tarafından yapılmaktadır.