Eğitimler
Odamız, kuruluş amaçları arasında yer alan; ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan gelişimleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla birçok alanda eğitimler düzenlemekte ve belge vermektedir. Özellikle ülkemiz sanayinin gelişebilmesi ve rekabet ortamının güçlendirilmesi kapsamında kaynak teknolojileri alanında, dünyada yaşanan gelişmelerin izlenebilmesi ve ülke sanayisine kazandırılması amacıyla imalat ve malzeme teknolojisi eğitimlerini düzenlemek için Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi oluşturulmuştur.

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi; Kaynak ve Malzeme Teknolojisi uzmanlık alanında eğitimler açmakta ve takibini gerçekleştirmektedir. Bu eğitimler KEMM tarafından yapılan organizasyon ve görevlendirmelerle, ülke düzeyinde organize edilmektedir.

KEMM yapısı kapsamındaki eğitimler aşağıda yer almaktadır. Üyelerimizden ve sanayiden gelen geribildirimler ile eğitim yapısı her geçen gün genişlemekte, mevcut eğitimlerin kalitesinin artması için teknik çalışmalar yapılmakta ve yeni eğitimler ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda firmaların ve üyelerin başvuruları doğrultusunda, eğitim ihtiyaçları ile paralel eğitimler düzenlenmektedir.