Haberler

IV. NDT Günleri Etkinliğimiz Gerçekleştirildi...

 
 
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) tarafından düzenlenen 4. NDT GÜNLERİ gerçekleştirildi.

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) tarafından düzenlenen 4. NDT Günleri  16 Eylül 2023 Cumartesi günü BAOB Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmalarını TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Ahmet İhsan Taşkınsel yaptı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener açılışta şöyle konuştu:

“Sayın Konuklar, Sayın Katılımcılar, Sevgili Basın Mensupları,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve kendi adıma sizleri saygıyla selamlıyorum.

26 yıldır iki yılda bir yaptığımız ve 13.’sünü 17-18 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğimiz Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi kapsamındaki NDT Günleri etkinliğinin dördüncüsüne gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan ötürü teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.

Kaynak Teknolojisi alanında kurumsal kimliğe kavuşmuş en kapsamlı platform olarak 1997 yılından beri düzenlediğimiz Kaynak Teknolojisi Kongrelerimizde dile getirilen ihtiyaçları karşılama yönünde önemli adımlar atıldı.

Bilindiği üzere KEMM’i 2019 yılında, Tahribatlı Muayene Laboratuvarını da 2021 yılında açmıştık. Bu vesileyle gerek KEMM, gerekse Tahribatlı Muayene Laboratuvarının kuruluş çalışmalarına ve laboratuvarımızın eksiksiz bir hale gelmesine katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza ve firmalara teşekkür ediyorum.

Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki gelişmelere paralel olarak kaynak yöntemleri, tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemleri ve kalite güvence gereklilikleri daha da önemli hale gelmiştir. Bu yöntemler ve hizmetlerin ehil/uzman/vasıflı kişiler tarafından verilmesine ve bu alanlarda çalışacak personelin eğitimi ve belgelendirilmesine özenle devam ediyoruz.

Öncelikle, malzeme teknolojisi ve kaynaklı imalatta muayenenin önemli bir toplumsal denetim mekanizması olduğunu belirtmek istiyorum. Bu gereklilik, imalattan işletme sürecine kadar birçok aşamada devreye girmekte ve emniyetli  ürünlerin üretilmesi ve kullanılması ile nihai ürünlerin/sistemlerin bütün olarak emniyetli olmasına katkıda bulunmaktadır.

Malzeme teknolojisi ve kaynaklı imalatta muayenenin yaygınlaşması, iyi kalitede, ulaşılabilir ve önşart olması için işbirliklerine devam edeceğiz. Odamız bu konudaki imkan ve birikimini kaynak teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bu çabalara destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

Son olarak iki gün önce başlattığımız bir kampanya hakkında bilgi vermek istiyorum.

Bilindiği üzere Cumhuriyetin 100. yılındayız. Cumhuriyet döneminde, ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi, gelişmesi sürecinde mühendis, mimar, şehir plancılarının katkılarıyla büyük başarılara imza atılmıştır.

Ancak Cumhuriyet kazanımlarının birer birer tasfiye edildiği bu dönemde, kamu yararı yok sayılmakta, piyasacı dönüşüm sürecinden tüm yaşam alanlarımızın yanı sıra mühendislik-mimarlık uygulamaları ile mühendislerin, mimarların, plancıların sosyal konum ve koşulları da doğrudan olumsuz biçimde etkilenmektedir. Meslek alanlarımızda yaşanan büyük yıkıma bağlı olarak bir dönemin gözde meslekleri olan mühendis, mimar, şehir plancılarının itibarı neredeyse sıfırlanmıştır. Merkezi politikalardan yerel uygulamalara kadar birçok alanda bilim ve teknik dışlanmış, mesleklerimiz yok sayılmıştır.

Mühendislik, mimarlık, plancılık eğitiminden uygulamalarına kadar büyük bir gerileme vardır. İşsizlik ve yoksulluk meslektaşlarımızı sarmış, meslektaş adaylarımızın gelecekleri ellerinden alınmıştır. Kamusal mesleki denetim yetkilerimiz budanmış; meslek örgütlülüğümüzün yasası defalarca değiştirilmek istenmiştir ve halen değiştirilmek istenmektedir.

Tüm nedenler ötürü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB iki gün önce “Cumhuriyetin 100. Yılında Haklarımız ve Geleceğimiz İçin Mücadeleyi Büyütüyoruz!” kampanyasını başlattı. Ülkemizin okumuş çocukları olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, eşitlik ve özgürlük temelinde, üreten, sanayileşen, gelişen ve hakça bölüşen bir ülkeyi inşa etmek için seferber oluyoruz.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Dayanışma Gününde tüm illerde kitlesel basın açıklamalarıyla sorunlarımızı halkımız ile paylaşacak ve devamında örgütlü gücümüz ile mücadeleyi büyüteceğiz. “Boşuna mı Okuduk!” sözünü Eylül ve Ekim ayları boyunca ülkenin her karışında seslendirecek. Cumhuriyetin 100., TMMOB’nin 69. kuruluş yıldönümünde mühendis, mimar, şehir plancılarının Cumhuriyetin ikinci yüzyılını yeniden kurma iradesini ortaya koyacağız. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızı ülkemizin ve mesleklerimizin geleceğini ellerimize almak için sesimize ses, gücümüze güç katmaya çağırıyoruz.

Şimdi sözü, Tahribatsız Muayenede uygulama alanları, teknolojik gelişmeler ve eğitimli, OKUMUŞ! personelin önemi konularında konuşacak değerli uzmanlarımıza bırakacağım. Konuşmamı tamamlarken etkinliğimizi ve sergiyi destekleyen ve katılan üniversite, kurum, kuruluş, firma, konuşmacı ve katılımcılara, etkinliğimizin gerçekleşmesini sağlayan Bursa Şube Yönetim Kurulu, KEMM Yürütme Kurulu ile KEMM ve Bursa Şubemiz çalışanlarına  teşekkür ediyor, etkinliğin verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Ahmet İhsan Taşkınsel ise açılışta şöyle konuştu:

“Oda Yönetim Kurulu Başkanım, Oda Yönetim Kurulu Sekretrim,  Odamızın ve Şubelerimizin değerli yöneticileri, değerli akademisyenler, sayın kurum temsilcileri, bugünkü etkinliğimizde oturum yöneticisi olarak görev üstlenen oturum başkanlarımız, oturumlarda bilgilerini bizimle paylaşacak değerli panelistler, sergimizde yer alan değerli firmalarımız / destek veren kurumlar siz değerli katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri “4. NDT GÜNLERİ” etkinliğimize hoş geldiniz. Sizleri Şube Yönetim Kurulumuz adına saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Etkinliğimize hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi,  Mayıs 2019 yılında Oda Yönetim Kurulu’muzun kararıyla “Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi” Bursa’da kuruldu. Aslında 2010 yılında Uygulamalı Eğitim Merkezi olarak başladığımız yolculuk, “Kaynak Mühendisi Vasıflandırma” nihayi hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. 2021 yılında hizmete sunduğumuz Tahribatlı Muayene Labratuvarı’mızla bir adım daha atarak, sanayimizin hizmetine sunduk. Amacımızın bir ayağı daha tamamlandı.

“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi”nin kuruluş amaçlarından biri de “Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında gerek Mühendis, gerekse Ara Teknik Elemanlara, Makina Mühendisleri Odası tarafından verilen eğitim, sınav, belgelendirme işlemleriyle yapılan, test ve muayenelerin; merkezi olarak yürütülmesi,  Makina Mühendisleri Odası adına tüm ülkede yaygınlaştırılmasının yanında bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesidir.

Bugünkü etkinliğimiz, daha güçlü bir sektörel birliktelik yaratmanın yanı sıra Tahribatsız Muayene alanında önemli konuların tartışılacağı bir buluşma olacaktır.

Buluşmamızın başarılı geçmesi dileğiyle, etkinliğimizin düzenlenmesinde emek veren, katkı koyan herkese ve bugün bizimle olan siz değerli katılımcılara, destekleyen kurum – kuruluş ve firmalarımıza çok teşekkür ediyor, herkesi saygıyla selamlıyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından, “Tahribatsız Muayenenin Alan”nin konuşulduğu, Prof. Dr. Fatih Karpat’ın (Uludağ Üniversitesi) oturum başkanı olduğu, Özgür Can Akyüz (SOCAR),  Ümit AYTAR (TAI), Mustafa Gönülal (ÇİMTAŞ) konuşmacı oldukları birinci oturum gerçekleştirildi.

“Tahribatsız Muayenede Teknolojik Gelişmeler” konusunun konuşulduğu, oturum başkanlığını Neslihan Mahmutyazıcıoğlu’nun (NONNDT) yaptığı ikinci oturumun konuşmacıları, Deniz Dizar (TROY-MET), Onur Çetinkaya (NDT TEKNİK), Prince Huang (SIUI), Tahribatsız Muayenede Teknolojik Gelişmeler hakkında bilgi verildi.

“Tahribatsız Muayenede Personelin Önemi”nin konuşulduğu üçüncü oturumun başkanlığını Serdar Akyüz (QUALITAS) yaptı. Konuşmacılar, İlker Yelbay (ODTÜ KTTMM), Kaan Selvi (TSE), Burak Bayraktaroğlı (MMO KEMM), Tahribatsız Muayenede Personelin Önemi konusunda bilgilendirme yaptı.

‘’Tahribatsız Muayene’’ kapanış konuşmalarını Ersan Gönül  (MMO KEMM) ve İhsan Karaman yaptı.