Haberler

NDT GÜNLERİ- ‘’XII. Kaynak Kongresine Giderken’’ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

``NDT Günleri-XII. Kaynak Kongresine Giderken`` etkinliği 9 Ekim 2021 tarihinde Bursa BAOB Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) tarafından “NDT Günleri ’XII. Kaynak Kongresine Giderken” etkinliği 9 Ekim 2021 Cumartesi günü BAOB Oditoryumu’nda gerçekleştirildi..

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmalarını TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Fikri DÜŞÜNCELİ yaptı.

Oda Başkanı Yunus Yener’in NDT Günleri–XII. Kaynak Kongresine Giderken Etkinliğini Açış Konuşması:

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Yirmidört yıldır düzenlediğimiz ve onikincisi 19-20 Kasım’da Ankara’da toplanacak olan Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi kapsamındaki ikincisini düzenlediğimiz NDT Günleri etkinliğimize gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan ötürü teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.

Bu etkinliği düzenleyen Odamızın Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM Yürütme Kurulu’na, ev sahibi Bursa Şubemizin Yönetim Kurulu ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum.

Bilindiği üzere KEMM’i 4 Mayıs 2019 tarihinde, Tahribatlı Muayene Laboratuvarını da 27 Mayıs 2021 tarihinde açmıştık. Bu vesileyle gerek KEMM, gerekse Tahribatlı Muayene Laboratuvarı çalışmalarına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara ortak çalışmalarımızdan ötürü tekrar teşekkür ediyorum.

Kaynak Teknolojisi alanında kurumsal kimliğe kavuşmuş en kapsamlı platform olarak 1997 yılından beri düzenlediğimiz Kaynak Teknolojisi Kongrelerimizde dile getirilen ihtiyaçları  karşılama yönünde önemli adımlar atmış oluyoruz.

Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki gelişmelere paralel olarak kaynak yöntemleri, tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemleri ve kalite güvence gereklilikleri daha da önemli hale gelmiştir. Bu yöntemler ve hizmetlerin ehil, uzman kişiler tarafından verilmesi ve bu alanlarda çalışacak personelin eğitimi ve belgelendirilmesine titizlikle devam ediyoruz.

Bu noktada öncelikle, Kaynaklı imalatta muayenenin önemli bir toplumsal denetim mekanizması olduğunu belirtmek istiyorum. Bu mekanizma, imalattan işletme sürecine kadar birçok aşamada devreye girmekte ve “emniyetli”  ürünlerin üretilmesi ve kullanılması ile nihai ürünlerin/sistemlerin bütün olarak “emniyetli” olmasına katkıda bulunmaktadır.

Kaynaklı imalatta  Muayenenin yaygınlaşması, iyi kalitede, ulaşılabilir ve vazgeçilmez olması için işbirliklerine devam edeceğimizi belirtmek isterim. Odamız bu konudaki olanaklarını ve birikimini kaynak teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bu çabalara destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Şimdi sözü değerli uzmanlarımıza bırakacağım. Konuşmamı tamamlarken etkinliğimizi destekleyen ve katılan üniversite, kurum, kuruluş, firma, konuşmacı ve katılımcılara teşekkür ediyor, NDT Günleri’nin verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum."

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Fikri Düşünceli ise açılışta şöyle konuştu:

“Sevgili Oda Yönetim Kurulu Başkanım, Oda Yönetim Kurulu Sekreterim, Odamızın ve Şubelerimizin değerli yöneticileri, sayın kurum temsilcisileri, bugünkü etkinliğimizde oturum yöneticisi olarak görev üstlenen oturum başkanlarımız, oturumlarda bilgilerini bizimle paylaşacak değerli panelistler, sergimizde yer alan değerli firmalarımız/desteğini veren kurumlarımız ve davetimize uyarak katılan siz sayın katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri “XII. KAYNAK KONGRESİNE GİDERKEN-NDT GÜNLERİ-” 2. etkinliğimize hoş geldiniz. sizleri Şube Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, Mayıs 2019 yılında Oda Yönetim Kurulumuz’un kararıyla “Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi” Bursa’da kuruldu. Aslında 2010 yılında Uygulamalı Eğitim Merkezi olarak başladığımız yolculuk,” Kaynak Mühendisi Vasıflandırma” nihayi hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. En son geçtiğimiz günlerde hizmete sunduğumuz Tahribatlı Muayene Labratuvarımızla bir adım daha atarak, sanayimizin hizmetine sunduk. Amacımızın bir ayağı daha tamamlandı.

Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi”nin kuruluş amaçlarından biri de “Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” uzmanlık alanlarında gerk mühendis, gerekse ara teknik elemanlara Makina Mühendisleri Odası tarafından verilen eğitim, sınav, belgelendirme işlemleriyle, yapılan test ve muayenelerin; merkezi olarak yürütülmesi, Makina Mühendisleri Odası adına tüm ülkede yaygınlaştırılmasının yanında bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesidir. Bu etkinlik amaçlarımızla uyuşmaktadır.

Bugünkü etkinliğimiz, daha güçlü bir sektörel birliktelik yaratmanın yanı sıra Tahribatsız Muayene alanında önemli konuların anlatılacağı tartışılacağı ve sonuçlarının yine Odamızın önemli etkinliklerinden olan “Kaynak Kongresi”ne taşınacağı bir buluşma olacaktır.

Buluşmamızın başarılı geçmesi dileğiyle, etkinliğimizin düzenlenmesinde emek veren, katkı koyan herkese ve bugün bizimle olan siz değerli katılımcılara, destekleyen kurum ve kuruluş ile firmalarımıza çok teşekkür ediyor, herkesi saygıyla selamlıyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından, “Kaynaklı İmalat için Tahribatsız Muayenenin Önemi”nin konuşulduğu, Özgür Akçam’ın (GSI SLV)’ın oturum başkanı olduğu, Serdar Akyüz (QUALİTAS), İhsan Karaman (FNSS), Hasan Müftüoğlu’nun (HM Mühendislik) konuşmacı oldukları birinci oturum gerçekleştirildi.

“Tahribatsız Muayene-Teknolojik Gelişmeler” konusunun konuşulduğu, oturum başkanlığını Prof. Dr. Fatih Karpat’ın (Uludağ Üniversitesi) yaptığı ikinci oturumun konuşmacıları, Sabri Baba (İNCEKARALAR), Ercan Özcan (NDT ELEKTRONİK), Davut Cem Gözübüyük (MAK ELEKTRONİK), Ali Ufuk Noyan (Ultrasonik NDT) Tahribatsız Muayene-Teknolojik Gelişmeler hakkında bilgi verdiler.

“Tahribatsız Muayene Sektöründe Belgelendirmenin Önemi”nin konuşulduğu üçüncü oturumun başkanlığını Ayfer Adıgüzel (Serbest Danışman) yaptı. Konuşmacılar, H. İlker YELBAY (ODTÜ KTTMM), Kaan Selvi (TSE), Burak Bayraktaroğlu (MMO KEMM), Neslihan Mahmutyazıcıoğlu (NONNDT) Tahribatsız Muayene Sektöründe Belgelendirme konusunda bilgilendirme yaptılar.

‘’Tahribatsız Muayene’’ kapanış konuşmalarını Melih Şahin (MMO KEMM Yürütme Kurulu) ve Murat Gümrükçüoğlu yaptı. “NDT Günleri XII. Kaynak Kongresine Giderken” etkinliğinin değerlendirmesini yaptılar.