Haberler

NDT Günleri- ‘’XII. Kaynak Kongresine Giderken’’ Etkinliği Sonuç Bildirgesi Yayınlandı...

NDT GÜNLERİ ‘’XII. KAYNAK KONGRESİNE GİDERKEN’’ SONUÇ BİLDİRGESİ
 

NDT Günleri ‘’XII. Kaynak Kongresine Giderken’’ etkinliğinin bu yıl ikincisi düzenlenmiş olup, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi yürütücülüğünde 9 Ekim 2021 Cumartesi günü tamamlanmıştır. Çıkacak olan sonuçların ‘’XII. Kaynak Teknlojisi Ulusal ve Kongre Sergisine’’ aktarılacağı ve bir gün süren organizasyon, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Hem sergi alanı ile hem de oturum konuşmaları ile yoğun ilgi görmüştür. Sergi alanına toplam 19 kuruluş katılmıştır. Etkinlik 4 oturumdan gerçekleştirilmiş olup oturum başkanları ile toplam 16 konuşmacı etkinlikte bilgi ve tecrübelerini paylaşmıştır. Etkinliği 400`ü aşkın mühendis, teknik eleman, sektör temsilcisi, öğretim görevlisi ve üniversite öğrencisi izlemiş ve ziyaret etmiştir.

Etkinlikte oturum başlıkları şöyledir;

  • Kaynaklı İmalat için Tahribatsız Muayenenin Önemi
  • Tahribatsız Muayene-Teknolojik Gelişmeler
  • Tahribatsız Muayene Sektöründe Belgelendirmenin Önemi
  • Tahribatsız Muayene’’ Kapanış Konuşmaları

 

Birinci oturumda, tahribatsız muayenenin en yaygın kullanım alanı olan kaynaklı imalatlardaki yeri genel olarak tartışılmıştır. Bu oturumda, tahribatsız muayenenin endüstriyel uygulamalarından ve farklı metotların üretim/işletme süreçlerindeki kullanımından bahsedilmekle birlikte, savunma sanayinde kullanım alanı ve önemin hakkında bilgiler verilmiştir. Kaynaklı imalatta servis sürecinde tahribatsız muayene kullanımı, servis aşamasıyla imalat aşaması arasındaki hata tespit farklılıkları, muayene planlaması ve hata boyutlandırmanın önemi gibi konular tartışılmıştır.

İkinci oturumumuzda genel olarak Türkiye’deki tahribatsız muayene alanındaki teknolojik gelişmelerden bahsedilmiştir. Bu oturumda,  Türkiye’deki NDT sektörünün dünyadaki konumu ve ultrasonik test yönteminin gelişimi ile ilgili konular önemli bir yer tutmuştur. Özellikle ultrasonik muayenenin teknolojik gelişimi ile rüzgâr türbinlerindeki ve punta kaynaklarındaki uygulamaları anlatılmıştır. Son yıllarda önem gösterilen ve tahribatsız muayenenin önemli metotlarından biri olan gözle muayenede 3-Boyutlu Ölçüm Teknolojisinden, 3-D ölçüm teknolojisi ile korozyon ve kaynak hatalarının ölçümlerinin yapılması hakkında konuşulmuştur. Tahribatsız muayenenin teknolojik gelişimi ile sunulan avantajlardan bahsedilmiştir.

Üçüncü oturumumuz da ise sektörel anlamdaki belgelendirmenin ve sektörel örgütlenmenin önemi tartışılmıştır. Oturumda personel belgelendirme sürecinde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ve sınav organizasyonu ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Diğer taraftan tahribatsız muayene personelinin belgelendirilmesi için kullanılan ISO 9712 standardı için beklenen revizyondaki farklılıklardan bahsedilmiştir. Yine aynı oturumda tahribatsız muayene sektöründeki eğitim ve belgelendirme sisteminin uluslararası düzeydeki durumu açıklamış olup, konuyla ilgili örgütlenmenin önemi tartışılmıştır. Özellikle uluslararası örgütlenmenin sektörel boyuttaki perspektifi hakkında dinleyicilere bilgiler aktarmıştır.

Son oturum olan kapanış konuşmalarında genel olarak etkinliğin değerlendirilmesi yapılmıştır. Katılımcı sayısından ve katılımcıların yoğun ilgisinden bahsedilmiştir. Oturum konuşmalarının sektöre olan katkısına vurgu yapılmış olup, oturumlarda bahsedilen önemli konulara atıflar yapılmıştır. Son oturumda bahsedilen örgütlenmenin önemine bir kez daha dikkat çekilmiş olup, sektörel olarak daha fazla zaman kaybedilmeden uygun bir yapı ile örgütlenmenin gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Diğer taraftan sergi alanının aktifliğine ve gösterilen ilgiye dikkat çekilmiştir. Bu oturumda açıklanan anket sonuçlarında ise sektörel örgütlenmenin önemi ortaya çıkmış ve bu oturumda anket sonuçları katılımcılara aktarılmıştır. Gün boyunca sektörel anlamda tartışılan ve vurgulanan konuların, 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘’XII. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisine’’ aktarılacağı belirtilerek etkinlik kapatılmıştır.

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası