Haberler

Tahribatlı Muayene Laboratuvar Hizmetlerimize başladık...

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi Tahribatlı Muayene Laboratuvarı 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan tören ile açıldı.
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim Muayene Merkezi Tahribatlı Muayene Laboratuvarı 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Bursa’da açıldı.

Açılışa Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Onur Kurulu Üyesi İbrahim Mart, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral, Bursa Şube Başkanı Fikri Füşünceli, Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mehmet Ali Elma, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Neşet Aykanat, Bursa Şube Başkan Vekili Devrim Tutku Ateş, Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun Tetik, Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Engin Tambova, Bursa Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Eskişehir Şube Müdürü İlker Özcan, Kocaeli Şube Müdürü Alpaslan Güven, Bursa Şube Müdürü Kaan Özten, KEMM Müdürü Ersan Gönül katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli, açılışa gelen tüm katılımcılara teşekkür ederek, “2010 yılında mühendislik ana uzmanlık konuları içinde yer olan “kaynak ve malzeme teknolojisi” alanlarında gerek mühendis gerekse ara teknik elemanlara yönelik eğitim, belgelendirme ve denetim amacıyla oluşturduğumuz uygulamalı eğitim merkezi ve sonrasında merkezi bir yapı olan Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi’ne dönüşerek devam ettiğimiz yolculuğumuzda önemli adımlardan birini daha gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Düşünceli konuşmasına şöyle devam etti:

“Tahribatsız muayene uygulama ve eğitimleri, kaynakçı eğitimleri ve bilgisayarlı test analizlerimizin yanına sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacını karşılayacak tahribatlı tahribatlı muayene labaratuvarlarımızı ekleyerek kaynak mühendisliği vasıflandırma ve belgelendirme amacını gerçekleştirme yolunda önemli bir aşamayı daha gerçekleştiriyoruz.

Gerek mühendis gerekse ara teknik elemanlara MMO tarafından verilen/yapılan eğitim sınav, belgelendirme işleriyle, yapılan/yapılacak test ve muayenelerin merkezi olarak yürütülmesi, MMO adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların, çalıştay, sempozyum, kongrelerin gerçekleştirilmesi ve kaynak mühendisi vasıflandırılması ve belgelendirilmesi amacıyla kurulmuş olan, ‘’Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi” Örgütümüzün ve çalışanlarımızın özverili katkılarıyla daha da büyüyüp önemli işlere imza atacağından eminim.

Bu laboratuvarın kurulmasında emeği geçen Oda Yönetim Kurulumuza, Bursa Şube Yönetim Kurulumuza, KEMM Yürütme Kurulumuza ve tabikii KEMM çalışanlarımıza, desteğini esirgemeyen Şubelerimize çok teşekkür ediyorum.

Bugün davetimize katılarak bizleri onurlandıran siz katılımcılara, gelemeyip canlı yayında bizlerle birlikte aynı heyecanı yaşayan katılımcılara çok teşekkür ediyorum.

Laboratuvarımız MMO Örgütümüze, mesleğimize ve ülke sanayisine hayırlı olmasını ve başarılar diler, saygılarımı sunarım.”

Ardından Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener konuşma yaptı. KEMM ve Bursa Şube çalışanlarına teşekkür eden Yener, bilim ve teknik ile birlikte mücadele ederek, ülkenin geleceği için kalkınma ve refah için yetişmiş insan gücünün önemini vurguladı.

MMO ve TMMOB örgütlülüğünün çok önemli olduğunu ifade eden Yener, “Örgütümüzü daha ileri götürmeliyiz, mesleğimize sahip çıkmalıyız. Kaynak Eğitim Muayene Merkezi, Tahribatlı Muayene Laboratuvarı uzman yetiştirme yeridir. Bilgiyi paylaşarak çoğaltıyoruz, toplumsallaştırıyoruz, aynı zamanda iş yapabilme kapasitemizi arttırıyoruz. Eğitimlere devam edeceğiz, yeni alanlar açacağız, sanayiye hizmet edeceğiz” dedi. Yener, KEMM çalışanlarına, Bursa Şube Yönetim Kuruluna, KEMM Yürütme Kuruluna ve tüm TMMOB ve Oda örgütlülüğüne emekleri ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in KEMM Tahribatlı Muayene Laboratuvarı Açış Konuşması

 

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Odamızın Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-KEMM’i  4 Mayıs 2019 tarihinde açmıştık. Bugün de Tahribatlı Muayene Laboratuvarını açıyoruz.

Böylece kaynak teknolojisi alanında kurumsal kimliğe kavuşmuş en kapsamlı platform olup 1997 yılından beri düzenlediğimiz Kaynak Teknolojisi Kongrelerimizde dile getirilen ihtiyaçları  karşılama yönünde bir adım daha atmış oluyoruz.

Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki gelişmelere paralel olarak kaynak yöntemleri, tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemleri, kalite güvence gereklilikleri daha da önemli hale gelmiştir. Bu yöntemler ve hizmetlerin ehil, uzman kişiler tarafından verilmesi ve bu alanlarda çalışacak personelin eğitimi ve belgelendirmesinin de titizlikle yapılması gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, uygulamalı eğitim merkezimiz tarafından bu alanlarda verilen-verilecek belgelerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için sektöre ve meslektaşlarımıza destek vermekten mutluluk duyuyor; bu hizmetlerin kamusal bir çerçevede gelişmesi için sürekli olarak çalışıyoruz.

Tahribatlı Muayene Laboratuvarı işte bu kapsamda faaliyette bulunacaktır.

Bu noktada, gerek KEMM, gerekse Tahribatlı Muayene Laboratuvarı çalışmalarına katkıda kurum ve kuruluşların temsilcilerine, ortak çalışmalarımızdan ötürü teşekkür ediyorum.

Odamız olanaklarını ve birikimini kaynak teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların bu çabalara destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Konuşmamı tamamlarken KEMM ve Tahribatlı Muayane Laboratuvarına katkıda bulunan, ekipman, cihaz, bilgi desteğinde bulunan bütün kurum, kuruluş ve firmalara, emeği geçen meslektaşlarımıza ve Bursa Şubemizin Yönetim Kurulu ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyor, saygılar sunuyor, Laboratuvarımızın Bursa ve ülkemiz sanayisine hayırlı olmasını diliyorum."